Instrukcja wymiany filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) marki FILTRON o symbolu K 1001 [K1001]

Remove the rubber gasket and open the cover of the filter chamber
Âuoaueoü .açeíîâó. i.îeëaäeó e îoe.uoü e.uoeó
eaia.u ôeëüo.a
Die Clipverschlüsse des Filtereinsatzgehäuses lösen
Usun1a uszczelke gumow1 i otworzya pokrywe komory filtra
Open the locks of the pollen filter
Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen
Odpi1a klipsy zabezpieczaj1ce filtr
Îonoaaíóoü çaueoíua eëeinu i.îoeâîiuëüöaâîaî ôeëüo.a
Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen
Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the
opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen
und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge
durchführen
Ostro.nie usun1a zabrudzony filtr, nastepnie zamontowaa nowy
oraz wykonaa powy.sze czynnooci w kolejnooci odwrotnej
Înoî.îaíî óäaëeoü çaa.yçíaííué ôeëüo., çaoai âiîíoe.îâaoü
íîâué e âuiîëíeoü oa aa äaénoâey â îá.aoíîé
iînëaäîâaoaëüíînoe
Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et
réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
K 1001
K 1001A

Wszystkie znaki firmowe oraz towarowe, nazwy marek i produktów wykorzystane w sklepie internetowym, nie bedące własnością Autoczesci.Biz należą do ich właścicieli i użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.